PR og medier – interessentanalyse

Vi udarbejdede fra starten en medieplan, hvor vi afdækkede de kanaler, vi mente at kunne anvende til at promovere vores projekt.

Vi gjorde det ved at opliste hhv. interne interessenter: Biblioteker, FOA, Københavns Kommune, Danmark Læser, Saxo og de tre forvaltninger, samt eksterne interessenter: Kulturredaktioner på de store dagblade, Radio24syv, P1 og P4 samt lokalaviser. Vi gjorde os også tanker om, i hvilke faser af projektet vi regnede med, at de forskellige kanaler kunne aktiveres.

Undervejs kom der yderligere kanaler til affødt af de eksisterende historier: personaleweb.dk og flere sosu-skoler. Desuden blev de ti forfatteres sociale medie-netværk aktiveret, da novellerne udkom.

Medieplanen – et godt værktøj
Det kan klart anbefales at lave øvelsen med at identificere mulige platforme og kanaler på forhånd. Ikke mindst er det afgørende at gøre sig klart, hvilke kanaler projektet har til rådighed via projektets interessenter og samarbejdspartnere – dér ligger en guldgrube gemt.

En medieplan kan laves på mange måder – vi arbejdede i excel. Der er tale om et fleksibelt arbejdsdokument, som udvikler sig i takt med projektet. Til inspiration ses her vores overordnede medieplan inklusive diverse arbejdskommentarer.

Klik på billedet eller åbn i pdf-format.

medieplan

Projektet og novellerne fik rigtig god dækning i både fag-, lokal- og landsdækkende medier.

Se også: I medierne