Læselyst og motivation – hvis det skal virke

Det afgørende for projektets succes er mødet mellem mennesker og miljøer – i ‘Stemmer til et stumt fag’ var det mødet mellem forfatter og sosu, mellem plejesektor og litteratur og mellem kulturinstitution og arbejdsplads.

Genkendelighed og spejling
Litteraturen springer direkte ud af disse møder og har derfor et unikt element af nærhed: miljøet er genkendeligt og målgruppen kan spejle sig i de problematikker og situationer, der bliver skildret.

Ordvalg og sprog
En af de vigtigste pointer i forhold til at skabe den hverdagsnære litteratur er at forfatterne tilegner sig og anvender det sprog og de ord, som anvendes på arbejdspladsen. Det giver fortællingerne en autenticitet, som vækker genklang.

Respekt og anerkendelse
At professionelle forfattere (eller andre kunstnere) skriver om et fag rummer en respekt og anerkendelse af det arbejde, der varetages. Det er vigtigt, at respekten for de ansatte også afspejles i den litteratur, der skabes. Litteraturen kan sagtens være kritisk, voldsom og skarp – og samtidig bevare en grundlæggende menneskelig respekt. Dette er tilfældet med flere af de noveller, der er en del af ‘Stemmer til et stumt fag’.

Litteraturen og historiefortællingen
At skabe vedkommende litteratur via møder mellem ansat og forfatter kan fungere som en indgang til litteraturen; en løftestang og en ekstra motivation til at læse.

Litteratur skabt i mødet mellem mennesker og særlige miljøer kan både styrke læselysten i målgruppen og åbne verdener op – og derved skabe forståelse mellem mennesker. Litteraturen er altså i sig selv et vigtigt omdrejningspunkt, men formidlingen af den på arbejdspladsen og fortællingen om den i omverdenen er helt afgørende.

Balancen for den hverdagsnære litteratur
Der ligger en fare i, at litteraturen er hverdagsnær; det kan blive ensformigt og for snævert – hvor litteraturen jo netop kan åbne verdener op. Det er derfor vigtigt, at:

  • forfatterne er forskellige, både ift. genrer og skrivestil
  • litteraturen er af høj kvalitet
  • der er tale om fiktion, så forfatterne har frie hænder til at fortælle historier
  • den genkendelige litteratur er en indgang til litteraturen; en løftestang og en ekstra motivation, men ikke et mål i sig selv