Charlotte Weitze

Charlotte Weitze  12/2010Charlotte Weitze (1974) er cand.mag. i folkloristik fra Københavns Universitet, et studie der beskæftiger sig med kulturelle udtryk som eventyr, sagn, vandrehistorier og traditioner.

Studierne er stærkt repræsenteret i Weitzes forfatterskab, der tog sin begyndelse med novellesamlingen ’Skifting’ i 1996.
Weitze har siden udgivet en række bøger, skrevet klummer og radiodramatik.

Fælles for udgivelserne er, at de foregår på grænsen mellem det hverdagsagtige og det eventyrlige eller overnaturlige, og kassedamen optræder side om side med trolde og spøgelser. Overgangen fra barn til voksen, skæbnemønstre, uforløst seksualitet og forholdet mellem børn og forældre er ofte temaer i Weitzes værker.

Senest har forfatterinden udgivet eventyr-romanen ’Harzen-sanger’. (2013).