Aktiviteter og milepæle

En oversigt
For overblikkets skyld har vi lavet en oversigt over aktiviteter og milepæle i vores projekt.

Klik på billedet for at se oversigten. Du kan også hente den i pdf-format.

Metoder - konkret inspiration

De indledende øvelser – planlægning, aftaler og møder
Vi inddrager alle vores samarbejdspartnere og mødes for at planlægge, afstemme forventninger og aftale arbejdsgang og fremgangsmåde. Vi bliver opmærksomme på, hvor vigtigt det er at inddrage forvaltninger og lokalområdechefer for at sikre projektets gennemførelse. Vi sikrer aftaler med fem konkrete arbejdspladser. En arbejdsplads udtrækkes til  kontrolarbejdsplads.

Vi finder de 10 sosu’er og indgår kontrakt med 10 forfattere. Deres fælles arbejdsdag aftales og lægges i kalender.

Der gennemføres en nulpunktsmåling for at måle læsevanerne hos de fem involverede arbejdspladser inden projektaktiviteterne går i gang.

Novellerne bliver til – forfatterbesøg, skrivning og redaktion
De 10 sosu’er tager hver en forfatter med på arbejde på de fire deltagende arbejdspladser. Forfatterne bruger dagen til research og har frie hænder til deres novelle. Dog har vi indskærpet, at enkeltindivider ikke må kunne genkendes i novellerne.

Vi planlægger lanceringsevents på de fire arbejdspladser. Vi forsøger at få de forfattere, som var på besøg på den enkelte arbejdsplads, til at deltage med oplæsning. Det lykkes i otte ud af ti tilfælde. Kulturminister Marianne Jelved takker ja til invitationen til åbningslanceringen. 

Brochurer om projektet og invitationer til events uddeles på arbejdspladserne via vores kontaktpersoner.

Forfatterne har hver 4-5 uger til at skrive en novelle, og novellerne sendes til redaktion hos Iben Claces, som er ansat af Saxo til opgaven. Novellerne gennemlæses desuden af  projektlederen i et forsøg på at sikre, at enkeltpersoner ikke kan genkendes i novellerne.

Vi optager en videofilm med fire af projektets forfattere. Her fortæller de blandt andet om deres tanker og baggrund for deltagelsen i projektet, om skriveprocessen og idéen til novellen.

Novellerne udgives – events, website og non-profit salg
Bogen ’Så længe jeg skal ind ad din dør’ med de ti noveller udkommer. Der afholdes lanceringsevents på de fire arbejdspladser. Den officielle udgivelseslancering er den første af de fire events og foregår i Hjemmeplejen Bispebjerg-Nørrebro med Kulturminister Marianne Jelved som taler.

Bogmærker med reklame for læseeftermiddage på de involverede arbejdspladser produceres og lægges i bøgerne, som vi uddeler til de fire lanceringsevents.

Projektet får sin egen hjemmeside. På hjemmesiden kan man læse om projektet, om forfatterne, arbejdspladserne og de medvirkende sosuer og se omtalte forfatterinterviews. Man kan finde links til steder, hvor novellerne kan downloades, finde links til presseomtaler og læse om projektets udvikling.

Der gennemføres endnu en måling på de fem medvirkende arbejdspladser for at kunne vurdere, hvorvidt der er sket en ændring i medarbejdernes læsevaner siden projektets start.

Åbent arrangement afholdes på Københavns Hovedbibliotek med Jacob Skyggebjerg og Anne-Cathrine Riebnitzsky.

Non-profit salg af bogen iværksættes. På grund af stor efterspørgsel på bøgerne bliver novellerne optrykt i 2. oplag og sælges blandt andet til sosu-uddannelser rundt omkring i landet som klassesæt til undervisning.

Novellerne læses – guidede fælleslæsninger
Ti guidede fælleslæsninger afholdes på de medvirkende arbejdspladser. På den enkelte eftermiddag oplæses og diskuteres én novelle. Arrangementerne afvikles af en bibliotekar, som er uddannet i guidet fælleslæsning fra læseforeningen.
Læs mere om læseforeningen