Brug novellerne – inspiration og tips

Novellerne i ‘Så længe jeg skal ind ad din dør’ er blevet til som del af et projekt, men bogen er også et stykke god og selvstændig litteratur, som har sit eget liv. Og som med fordel kan bruges i forskellige sammenhænge.

En litterær indgang til ansatte i plejesektoren
Udgangspunktet i hverdagen i plejesektoren og den fornemmelse af autenticitet, som kommer af forfatternes faktiske oplevelse af jargon og indblik i arbejdets facetter, gør novellerne egnede som en indgang til at formidle og arbejde med litteratur blandt ansatte i plejesektoren.

Novellerne er meget forskellige og indeholder alt fra kærlighed, spænding og overnaturlige elementer til barsk realisme og sansende refleksioner. Men fælles for fortællingerne er beskrivelsen af forholdet mellem sosu og borger og det levede liv, som borgerne gemmer på, og som sosu’en både frivilligt og ufrivilligt involveres i.

Formidling via lokale partnere
Med bogen som anledning kan et lokalt bibliotek eller kulturhus indgå partnerskab med den lokale afdeling af FOA og med en lokal arbejdsplads – fx et sygehus, et plejehjem eller en hjemmepleje. Man kan også med fordel kontakte en lokal repræsentant for Læseforeningen.

I fællesskab kan man fx arrangere:

  • Læseklubber på arbejdspladsen – med novellerne som start og anledning, derefter kan læsningen udbredes til andre bøger
  • Guidet fælleslæsning på arbejdspladsen eller biblioteket med udgangspunkt i novellerne – herefter kan læsningen udbredes til andre bøger, digte og noveller
  • Skriveklub med inspiration i novellerne. Der er mange, der skriver derude – vi har fået tilsendt nogle fortællinger fra tidligere og nuværende sosu’er: se mere under bonusfortællinger
  • Boganbefalinger/biblioteket-ud-af-huset med udgangspunkt i novellernes emner
  • Forfattermøde på arbejdspladsen med en eller flere af de 10 forfattere

Sosu-skoler
Projektet har oplevet stor interesse fra sosu-skoler rundt omkring i landet, nogle skoler har fået novellerne ud som klassesæt, andre har fået eksemplarer til deres bibliotek. Novellerne  kan på den måde udgøre en indgang til at indlede samarbejde med skolerne om fx læseklubber, biblioteksbesøg, forfattermøder mv.

Liste over de 16 sosu-skoler i Danmark