Fælleslæsninger – erfaringer og gode råd

Vi oplevede i ‘Stemmer til et stumt fag’ , at guidet fælleslæsning på arbejdspladsen under de rette omstændigheder kan være én af vejene til at øge motivationen og lysten til læse.

Her er nogle af de erfaringer, vi gjorde os. Men først nogle gode råd:

Gode råd til fælleslæsninger på arbejdspladser

  • Afsøg muligheden for at medarbejderne kan bruge deres arbejdstid til fælleslæsning
  • Afvej nærhed og positiv genkendelighed af miljø over for evt. problematik ved oplevet genkendelse af enkeltindivider
  • Hav tålmodighed. Det tager tid at udbrede fælleslæsning på en arbejdsplads, hvor der ikke sædvanligvis tales så meget litteratur
  • Brug erfarne læsevejledere, som kan håndtere uventede situationer og lade sig inspirere af anderledes miljøer

Guidet fælleslæsning som metode til arbejdspladslæsning
At arrangere guidede fælleslæsninger på en arbejdsplads rummer udfordringer, som især knytter sig til tid og oplevet værdi. Samtidig kan det, når tingene går op i en højere enhed,  give en helt særlig oplevelse af fællesskab.

Den positive oplevelse af at dele litteratur og være fælles om en fortælling medførte, at nogle af medarbejderne på en af arbejdspladserne efter en fælleslæsning aftalte at mødes i julemåneden og læse Peters Jul sammen. Et konkret eksempel på, at fælleslæsning kan inspirere til at tale om og dele litteratur på arbejdspladsen.

Ambassadører
Engagerede gruppeledere eller tillidsrepræsentanter er guld værd. En gruppeleder (eller afdelingsleder), som har det daglige ansvar for en gruppe medarbejdere, eller en TR, som kender sine folk, kan betyde hele forskellen. I ‘Stemmer til et stumt fag’ var der fx på en af arbejdspladserne en TR, som på dagen fik flere af sine kolleger overbevist om at prøve en fælleslæsning – og med godt resultat.

Arbejdstid 
Nogle steder fik medarbejderne lov at bruge deres arbejdstid på at deltage i fælleslæsning. Andre steder skulle de deltage i deres fritid. Dette gør naturligvis en forskel.

Antal fælleslæsninger
Vi  afholdt i projektets ramme 2-3 fælleslæsninger hvert sted, hvilket gør det lidt svært at bygge grupperne op og lade ordet sprede sig om deltagelse. Guidede fælleslæsninger består typisk af forløb på 8-12 gange, og det kan anbefales at følge dette.

Metoden – inklusion og kravfrihed
Guidet fælleslæsning er en inkluderende metode, hvor deltagerne kan møde op uden forberedelse. Læseguiden læser højt af novellen, og der diskuteres undervejs. Det inkluderende og kravfrie aspekt ved fælleslæsning er afgørende; det betyder dels, at nysgerrige kan vælge spontant at slutte sig til en læsning, dels at ingen risikerer at udstille sig selv som dårlig eller uøvet læser.

Læsningen og samtalen styres henimod refleksion og associationer, hele tiden med teksten som omdrejningspunkt, men uden at fortolke, som man gør det i traditionelle tekst og litteraturanalyser.

Læseguiden er nøglen
Læsevejledernes uddannelse er vigtig, og det kan stærkt anbefales at anvende erfarne vejledere, som er uddannede fra Læseforeningen i metoden. Læs mere på www.laeseforeningen.dk

Der er ingen krav til, at deltagerne i en fælleslæsning skal sige noget; at lytte er lige så vigtigt. Desto vigtigere er det, at vejlederne formår at gribe fat i de tematikker, som de deltagere, der vælger at ytre sig, giver udtryk for. Vejlederne kan skabe trygge rammer og facilitere en tvangfri og levende snak om den litteratur, der læses op.  

Etik og genkendelighed
Nogle medarbejdere og beboere kunne i en vis grad genkende karaktererne i novellerne, som i forfatternes optik var fiktive, men som alligevel var inspireret af de personer, de havde mødt på deres arbejdspladsbesøg. Dette kan i nogle tilfælde være problematisk. Det kan derfor overvejes at læse en novelle inspireret fra en anden arbejdsplads.