Samarbejdspartnere og netværk

‘Stemmer til et stumt fag’ er kendetegnet ved at have mange samarbejdspartnere og et bredt netværk, som har været essentielt for projektets succes.

Klik på billedet for at se oversigten. Du kan også hente den i pdf-format.

samarbejdspartnere

Vi havde på forhånd allieret os med to afgørende samarbejdspartnere: fagforeningen FOA SOSU og forlaget Saxo. Det viste sig imidlertid, at det nødvendige samarbejdsnetværk var mere omfattende end vi havde forudset. For at kunne involvere fem arbejdspladser inden for plejesektoren skulle vi indhente tilladelser fra Socialforvaltningen (SOF) og Sundheds- og omsorgsforvaltningen (SUF) samt fem lokalområdechefer. Først herefter kunne vi gå i dialog med de enkelte arbejdspladser om at deltage i projektet.

Den indledende fase var derfor mere tidskrævende end ventet. Til gengæld sikrede disse indledende øvelser os en god og sikker platform, da vi gik i dialog med arbejdspladsernes ledelse, som heldigvis var positive over for vores projekt.

Læs mere om samarbejdspartnerne
Læs mere om arbejdspladserne
Læs mere om forfatterne

Det personlige møde og gensidigt samarbejde med arbejdspladser

Der har været rigtig meget koordinering og planlægning i projektet; ikke mindst pga. de mange samarbejdspartnere. En del af denne koordinering og planlægning er af praktiske årsager foregået via mail og telefon. Men vi har også lagt meget stor vægt på det personlige møde. Netop fordi vi har at gøre med en for bibliotekerne ny målgruppe og nye samarbejdspartnere, har det været afgørende at etablere et personligt netværk.

Projektlederen har derfor prioriteret at deltage i møder på hver arbejdsplads med hhv. ledelse og kontaktpersoner; både i opstarten, i overgangen mellem faser og i forbindelse med gennemførslen af spørgeskemaundersøgelsen. Desuden har projektgruppen i forskellige sammenhænge, blandt andet ved lanceringsevents på arbejdspladser, deltaget personligt. Vi har også bestræbt os på, at de 10 sosu’er har mødt mindst én af os fra gruppen personligt.” 

Det personlige kendskab har været afgørende for at løse udfordringer undervejs – og for at give projektet vinger.

Fordelene ved de mange samarbejdspartnere
Hver samarbejdspartner er afgørende for projektet på hver sin måde. Og hver samarbejdspartner har fået værdi med fra projektet. Dette er illustreret i nedenstående figur.

Klik på billedet for at se oversigten. Du kan også hente den i pdf-format. what's in it for me