Model for nye projekter

En skalerbar model
De metoder, vi har brugt i ‘Stemmer til et stumt fag’, kan anvendes i mange andre sammenhænge. Vi har derfor udarbejdet en vejledning til inspiration, hvor vi deler processen op i konkrete elementer og projekttrin, som kan skaleres op og ned og tilpasses alt efter ressourcer og målgruppe.

Nedenfor er de vigtigste elementer ridset op og forklaret kort. I menuen ‘Værktøjer og inspiration’ i højre side kan du finde mere information og værktøjer til de forskellige projektfaser.

De vigtige elementer

Projektorganisering: Udnævn en projektleder og vælg en arbejdende kerneprojektgruppe af biblioteks-/kulturmedarbejdere. Tilknyt evt. en lidt større gruppe, som kan bidrage med markedsføring, formidling og lignende.

Målgruppedefinition: Gør det klart, hvilken faggruppe indsatsen skal rettes mod – og ikke mindst: hvorfor? 

Fagforening: Inddrag den relevante fagforening – du kan få uvurderlig viden om målgruppen og det fag, du gerne vil tale ind i.

Tillidsrepræsentanter (TR): Inddrag også  TR –  de kan give praksisnær viden om målgruppen og kan være en indgang til ansatte på konkrete arbejdspladser.

Forvaltning(er): Find ud afhvem der skal give tilladelse til, at projektet  gennemføres på arbejdspladserne – det er ikke altid ledelsen! Hvis du har at gøre med en offentlig arbejdsplads, så tag kontakt til den eller de relevante forvaltninger.

Arbejdsplads(er): Det er ekstremt vigtigt, at ledelsen på hver arbejdsplads er med på idéen. Sørg for at forventningsafstemme – hvad kræver det at deltage, og hvad får arbejdspladsen igen. 

Kontaktperson(er): Sørg for at få en tilgængelig kontaktperson på hver arbejdsplads – ikke chefen. Fx en teamleder eller en sekretær.

Udvalgte ansatte: Lad kontaktpersonerne på arbejdspladserne udvælge de ansatte, der skal have en kunstner med på arbejde. Det vigtigste er, at de udvalgte ansatte har lyst til at være med og ikke er bange for at dele ud af deres erfaringer.

Kunster(ne): Engagér den eller de kunstnere, der skal skabe litteraturen . Sørg for at forventningsafstemme – hvad skal de aflevere og hvornår? Hvilke rammer er der? Fx i forhold til format, genre, medie og etik. Og sørg for at vælge kunstnere, hvor du kender kvaliteten af deres arbejde.

Kunstneren med på arbejde: Lad hver kunstner tage med en af de udvalgte ansatte på arbejde – minimum én hel arbejdsdag. Besøget udgør kunstnerens research. Sørg for at både ansat og kunstner kender de etiske retningslinjer for besøget.

Forlaget: Inddrag et forlag (eller anden relevant partner for projektets udgivelse), som er vant til at håndtere udgivelser ift. rettigheder, tidsforbrug, redigering mv., og som vil stille sine markedsføringskanaler til rådighed. Der er betydelig CSR værdi for forlaget i projekter som disse, der har socialt og kulturelt formål frem for kroner og ører.

Formidling og markedsføring: Sørg for en god event på arbejdsplads(erne) – det er dine primære modtagere. Og husk derefter, at der er masser af muligheder for at udnytte det netværk, du har opbygget – alle deltagerne og samarbejdspartnerne har en interesse i at bidrage. Det gode budskab kan sprede sig som ringe i vandet.

Fælleslæsning: Hvis du planlægger guidede fælleslæsninger som en metode til at få dit produkt ud på arbejdspladserne, har vi samlet en række gode råd til, hvad du skal overveje og planlægge.